Begin your new future with us!


We will be with you from where you are now to a safe and secure future in Sweden:

* Guaranteed permanent residency in Sweden.

* We will arrange a home where you can live safely with your family and provide you with a family business through which you can

make an income to support your family.

* School and/or daycare for your children is free.

* Health insurance and healthcare is free.

* Visit our gallery to see examples of what we have to offer. If you have your own ideas and wishes, we will arrange exactly the company

that you wish.


Our lawyers & brokers of high quality combined with personal commitment, take care of everything from filling out forms and administrative work, so that you feel safe throughout the process until you find yourself in Swedish territory and beyond. Our professional staff with local presence and knowledge give you a better result.

Starta er nya framtid med oss!


Vi är med er från där ni är nu till en trygg och säker framtid i Sverige:

* Garanterat permanent uppehållstillstånd i Sverige.

* Vi ordnar en bostad där ni kan bo tryggt med er familj och ett företag som ni kan
   driva själva för inkomst och försörjning av er familj.

* Skola och/eller dagis till era barn är gratis.

* Sjukförsäkring är gratis för er alla.

* Besök vårt galleri för att se som exempel på vad vi kan erbjuda. Har ni egna idéer
   eller önskemål så ordnar vi just det företag som ni önskar.


* Våra advokater & mäklare av hög kvalitet i kombination med ett personligt
   engagemang, tar hand om allt gällande att fylla i blanketter och administrativt
   arbete, så att ni kan känna er helt trygga i hela processen tills ni befinner er i
   svenskt territorium och vidare. Vår professionella personal med lokal närvaro
   och kunskap ger er ett bättre resultat.